Tumblelog by Soup.io
 • najlepsza
 • countingme
 • summerfreeze
 • panpancerny
 • wykurwiaj
 • kremowesandaly
 • erq
 • Tamahl
 • thesandlion
 • zusia
 • lmn
 • twice
 • Focusonme
 • Qris
 • hazelnutsgirl
 • itsaccurate
 • DreamingOutLoud
 • apatia
 • goaskalice
 • Quarante-deux
 • eccentricn
 • garpagan
 • zelbekon
 • trnks
 • adaamanth
 • WolframowyKowal
 • lejibet
 • mynnia
 • weakchick
 • youatemyenchilada
 • rapetrain
 • drejk-e
 • Blue-sing
 • ataliaboo
 • inspiration-emotions
 • hurtowniazwiru
 • Storrada
 • apudzieszty
 • trydix
 • saski
 • kitake
 • czinok
 • KurkaWyluzuj
 • Zircon
 • meowl
 • asafeather
 • badgerwhuj
 • thispartyisover
 • PawelS
 • andrewmyles
 • Wilalena
 • hydrosphere
 • tak-bardzo-lapidarne
 • LeMightyMustache
 • Carridwen
 • Kremufczak
 • zachlanny
 • isabellemonamour
 • figuerola
 • doctorfrederickchilton
 • stonerr
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

0361 9fde
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viagruetze gruetze
1252 909d
goat in the moshpit
Reposted fromFlau Flau viaUbik Ubik
3327 5e95

tournevole:

j’ai une machine à faire, j’te laisse

Reposted fromjecer jecer viagabor gabor
1885 65bb
my experience
Reposted frommangoe mangoe viakelu kelu
Reposted fromnaich naich
Dont łory! To co myśli, to i tak nie Ty :) 
1678 7fa0
Reposted bymangoeHypothermiaPaseroVirusxanthzupkazproszkukatastrofo

September 23 2017

Reposted fromFlau Flau viaUbik Ubik
Reposted fromantichris antichris viaedhell edhell
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaszydera szydera
3065 8b1c 500
Reposted fromjottos jottos viaPaseroVirus PaseroVirus
Reposted fromantichris antichris viaZircon Zircon
1298 5741

Working with Cat

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaZircon Zircon
0219 c745 500
Reposted fromdaysleeper daysleeper viaPaseroVirus PaseroVirus
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
0515 e812 500
Reposted fromgreensky greensky viaTierraDelFuego TierraDelFuego
8255 2644 500
Reposted fromJamalus Jamalus
8022 712d
oldschool winrar
Reposted fromvolldost volldost viamangoe mangoe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl