Tumblelog by Soup.io
 • countingme
 • summerfreeze
 • panpancerny
 • wykurwiaj
 • kremowesandaly
 • erq
 • Tamahl
 • thesandlion
 • zusia
 • lmn
 • twice
 • Focusonme
 • Qris
 • hazelnutsgirl
 • itsaccurate
 • DreamingOutLoud
 • apatia
 • goaskalice
 • Quarante-deux
 • eccentricn
 • garpagan
 • zelbekon
 • trnks
 • adaamanth
 • WolframowyKowal
 • lejibet
 • mynnia
 • weakchick
 • youatemyenchilada
 • rapetrain
 • drejk-e
 • Blue-sing
 • ataliaboo
 • inspiration-emotions
 • hurtowniazwiru
 • Storrada
 • apudzieszty
 • trydix
 • saski
 • kitake
 • czinok
 • KurkaWyluzuj
 • Zircon
 • meowl
 • asafeather
 • badgerwhuj
 • thispartyisover
 • PawelS
 • andrewmyles
 • Wilalena
 • hydrosphere
 • tak-bardzo-lapidarne
 • LeMightyMustache
 • Carridwen
 • Kremufczak
 • zachlanny
 • isabellemonamour
 • figuerola
 • doctorfrederickchilton
 • stonerr
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

0155 79f3 500
universe expressing itself as a human
Reposted fromspiritual spiritual
1712 aea0
Reposted fromstroschek stroschek viacomiendolirica comiendolirica
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viacomiendolirica comiendolirica
2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

4822 5d5d 500
Reposted fromkaiee kaiee viasoulwax soulwax
Miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno uczucie, nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, może to nie mistrzostwo świata, ale blisko.Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest niepotrzebna - trafiłeś do nieba za życia.
— William Wharton
Reposted fromyourtitle yourtitle viaahh ahh
Reposted fromnaich naich
Reposted fromFlau Flau vianaich naich
3521 1785
Reposted fromluzidertraeumer luzidertraeumer vianaich naich
Reposted fromFlau Flau vianaich naich
must've ordered soup...
Reposted fromhairinmy hairinmy vianaich naich
2638 f182 500
Reposted fromnaich naich viaalexchilton alexchilton
6484 18be 500
Reposted fromtfu tfu viaalexchilton alexchilton
1720 759f 500
Reposted fromstephiknee stephiknee viaHypothermia Hypothermia
8590 66f2 500
Reposted fromkaiee kaiee viaHypothermia Hypothermia
4556 f2dc 500
Reposted fromtichga tichga viacidiuss cidiuss
4947 631f
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viacidiuss cidiuss
9082 656d 500
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia
6532 729c 500
Reposted fromfungi fungi viaHypothermia Hypothermia
Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz
Tak samo jak nie wiem czy zostać czy iść
Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i 
Miało tak zostać na zawsze
Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył
Szczególnie nad tym miastem
— Miuosh - Tramwaje i gwiazdy feat. Katarzyna Nosowska
Reposted fromAcidovsky Acidovsky viasgrialux3 sgrialux3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl